Jak wybrać fundusz inwestycyjny dopasowany do twoich celów finansowych?

Jedną z pierwszych decyzji, które musi podjąć osoba rozpoczynająca oszczędzanie jest określenie celu inwestycyjnego. Dopiero jej konsekwencją będzie wybranie odpowiedniego funduszu lub funduszy.

Specjaliści rynku kapitałowego uważają, że początkujący inwestorzy konstruując swój portfel inwestycyjny popełniają z reguły pięć podstawowych błędów. Pierwszych z nich to inwestowanie bez określonego celu i horyzontu czasowego; drugi to jednakowa strategia dla całego portfela, a trzecia to uleganie medialnej narracji, to znaczy podejmowanie decyzji pod wpływem mediów. Brak dywersyfikacji to czwarty błąd, który zresztą często okazuje się najbardziej bolesny, a piąty to przykładanie obecnej sytuacji rynkowej i gospodarczej na dłuższy termin. Inwestowanie w fundusze wymaga unikania tych błędów podczas dokonywania wyboru gdzie dokładnie chcemy zainwestować nasze oszczędności.

Oswajanie się z rynkiem i jego zasadami

Rynek kapitałowy jest wymagający, tymczasem wiele osób uważa, że nie musi mieć żadnego doświadczenia i wiedzy, aby trafnie zainwestować pieniądze i oczekuje, że w krótkim czasie osiągnie imponujące wyniki. Lepiej nie iść tą drogą. Jeśli nasza znajomość mechanizmów gospodarczych jest niewielka, to lepiej na początek postawić na zdobycie wiedzy i zainwestować pieniądze w fundusze obligacji skarbowych. Tego rodzaju fundusze mają opinię mniej ryzykownych instrumentów rynku kapitałowego, co do zasady zmienność jest tu niewielka, co oznacza, że mniej się denerwujemy śledząc postępy naszych inwestycji. Wbrew pozorom ma spore znaczenie, bo pozwala nam oswoić się z rynkiem, a jednocześnie daje nam to czas na poznanie rynku kapitałowego i praw, którymi on się kieruje.

W kierunku akcji

Gdy nasza wiedza jest już nieco większa możemy zacząć podejmować odważniejsze i nieco bardziej ryzykowne decyzje dywersyfikując nasz portfel inwestycjami również w inne aktywa. Część pieniędzy warto więc przerzucić do funduszy mieszanych, czyli takich, które inwestują zarówno w obligacje (skarbowe lub korporacyjne), jak i akcje. Zmienność jest w wypadku tej inwestycji większa, większe jest też ryzyko, ale za to większa jest też możliwość osiągnięcia wyższej stopy zwrotu, czyli większego zarobku.

Spokój i wytrwałość

Historycznie rzecz biorąc najwyższą stopę zwrotu wypracowują fundusze akcyjne. Pamiętajmy jednak, że fundusze inwestujące w akcje są najbardziej ryzykowne, a posiadacze ich jednostek uczestnictwa muszą się liczyć z największą zmiennością. Oznacza to, że wycena naszej inwestycji może się mocno wahać – w jednym tygodniu może wynosić sto, w kolejnym może spaść do dziewięćdziesięciu, a później nagle wzrosnąć do stu dwudziestu. Musimy się z tym oswoić i nie podejmować nagłych decyzji na przykład pod wpływem mediów, bo emocje są bardzo złym doradcą i to one z reguły doprowadzają nas do straty.

Podsumowując, budując swój portfel inwestycyjny stawiajmy kroki ostrożnie zdobywając doświadczenie i wiedzę. Pamiętajmy, że rynek kapitałowy jest dla długodystansowców, a nie sprinterów, a nasza odpowiedzialność polega na tym, aby zainwestowane dzisiaj pieniądze bezpiecznie rosły nie na przestrzeni jednego roku, ale w długiej perspektywie czasowej i przyniosły nam radość wtedy, gdy będziemy ich najbardziej potrzebowali.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

naturahome

Serwis naturahome.pl nie gwarantuje poprawności, kompletności ani jakości zamieszczonych treści. Wydawca nie odpowiada za ewentualne szkody materialne lub niematerialne wynikające z użycia lub niewłaściwego użycia tych informacji. Odpowiedzialność za niezgodność z prawem, niepoprawność lub niekompletność treści, a także za wszelkie wynikłe z tego szkody, ponosi autor treści, do której prowadzi link, a nie właściciel strony naturahome.pl.

You May Also Like

Czym jest persona klienta i jak pomoże ci w biznesie?

Krówki z Nadrukiem: Idealny Prezent na Każdą Okazję

Budowanie Silnego Wizerunku Firmy: Moc Identyfikacji Wizualnej

Hurtownia chemii profesjonalnej i gospodarczej – Tenzi