Rehabilitacja osób starszych

Poprawa zdrowia fizycznego osób starszych objętych opieką długoterminową poprzez zabiegi rehabilitacyjne może okazać się skuteczna. W 2010 r. 7,6% światowej populacji miało ponad 65 lat, a do 2035 r. oczekuje się, że wzrośnie do 13%. Oczekuje się, że doprowadzi to do wzrostu popytu na domy spokojnej starości z opieką długoterminową.

Wzrosło zainteresowanie znalezieniem sposobów na zapobieganie pogorszeniu stanu zdrowia i czynnościom karłowatym w codziennym życiu, takim jak ćwiczenia, rehabilitację w domu oferuje https://fizjoarena.pl/. Chodzenie i ubieranie się, aby zapobiegać wśród mieszkańców domu. Rehabilitacja fizyczna (trening umiejętności fizycznych) może odgrywać w tym rolę, a niniejszy przegląd analizuje dowody na to. Do przeglądu uwzględniono 67 badań, z czego 36 przeprowadzono w Ameryce Północnej, 20 w Europie i 7 w Azji. Łącznie wzięło w nim udział 6300 uczestników w średnim wieku 83 lata. Większość interwencji miała na celu jakąś formę trudności w czynnościach życia codziennego. Przegląd analizuje wpływ rehabilitacji fizycznej na czynności dnia codziennego, siłę mięśni, elastyczność, równowagę, nastrój, funkcje poznawcze (pamięć i myślenie), odporność, lęk przed upadkiem, śmierć, chorobę oraz niekorzystne skutki, takie jak urazy związane z podchodzeniem do ręki. W parze z interwencjami.

O ile ze względu na różnice w badaniach nie byliśmy w stanie sformułować żadnych konkretnych zaleceń, to poszczególne badania często kończyły się sukcesem.

You May Also Like

ćwiczenie mięśni dna miednicy

Ćwiczenie mięśni dna miednicy

Coroczne badania ginekologiczne mogą uratować życie

Skutecznie schudnij – Twoja droga do upragnionej wagi

Coroczne badanie u ginekologa