Rehabilitacja osób starszych

Poprawa zdrowia fizycznego osób starszych objętych opieką długoterminową poprzez zabiegi rehabilitacyjne może okazać się skuteczna. W 2010 r. 7,6% światowej populacji miało ponad 65 lat, a do 2035 r. oczekuje się, że wzrośnie do 13%. Oczekuje się, że doprowadzi to do wzrostu popytu na domy spokojnej starości z opieką długoterminową.

Wzrosło zainteresowanie znalezieniem sposobów na zapobieganie pogorszeniu stanu zdrowia i czynnościom karłowatym w codziennym życiu, takim jak ćwiczenia, rehabilitację w domu oferuje https://fizjoarena.pl/. Chodzenie i ubieranie się, aby zapobiegać wśród mieszkańców domu. Rehabilitacja fizyczna (trening umiejętności fizycznych) może odgrywać w tym rolę, a niniejszy przegląd analizuje dowody na to. Do przeglądu uwzględniono 67 badań, z czego 36 przeprowadzono w Ameryce Północnej, 20 w Europie i 7 w Azji. Łącznie wzięło w nim udział 6300 uczestników w średnim wieku 83 lata. Większość interwencji miała na celu jakąś formę trudności w czynnościach życia codziennego. Przegląd analizuje wpływ rehabilitacji fizycznej na czynności dnia codziennego, siłę mięśni, elastyczność, równowagę, nastrój, funkcje poznawcze (pamięć i myślenie), odporność, lęk przed upadkiem, śmierć, chorobę oraz niekorzystne skutki, takie jak urazy związane z podchodzeniem do ręki. W parze z interwencjami.

O ile ze względu na różnice w badaniach nie byliśmy w stanie sformułować żadnych konkretnych zaleceń, to poszczególne badania często kończyły się sukcesem.

You May Also Like

Rehabilitacja seniorów – przykłady skutecznej rehabilitacji w domu

Czy zaburzenia lękowe są uleczalne

Od ilu lat jest się nastolatkiem

Reumatoidalne Zapalenie Stawów: Holistyczne Podejście do Leczenia