Wpływ zarządzania cenami na wysokość sprzedaży

Grupy cenowe są podstawą zarządzania cenami i rabatami w handlu. Grupy cenowe służą do przypisywania cen i rabatów do jednostek  (tj. kanałów, katalogów, miejsc docelowych i programów lojalnościowych). Ponieważ grupy cenowe są używane dla wszystkich cen i rabatów, ważne jest, aby przed rozpoczęciem zaplanować sposób ich wykorzystania.

Sama grupa cenowa zawiera po prostu nazwę, opis i opcjonalnie priorytet cenowy. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania o grupach cenowych jest to, że są one używane do zarządzania relacjami hurtowymi, które rabaty i ceny mają z jednostkami.

Grupy cenowe.

Podczas tworzenia grup cenowych nie należy używać tej samej grupy cenowej dla różnych typów jednostek towarów. W przeciwnym razie ustalenie, dlaczego dana cena lub rabat dotyczy transakcji, może być trudne. Więcej informacji znajdziecie na stronie https://tm360.pl/pricing-zarzadzanie-cenami/.

Należy zauważyć, że jeśli grupa cenowa jest skonfigurowana dla odbiorcy, ta grupa cenowa jest skojarzona z nagłówkiem zamówienia sprzedaży dla zamówień utworzonych dla tego odbiorcy. Jeśli użytkownik zmieni grupę cenową w nagłówku zamówienia, stara grupa cenowa zostanie zastąpiona nową grupą cenową tylko dla bieżącego zamówienia. Na przykład stara grupa cenowa nie wpłynie na bieżące zamówienie, ale nadal będzie połączona z klientem dla przyszłych zamówień.

Poniższe sekcje zawierają więcej informacji na temat encji handlu, których można użyć do ustawienia różnych cen podczas korzystania z grup cenowych. Konfiguracja cen i rabatów dla wszystkich tych obiektów odbywa się dwuetapowo. Te kroki można wykonać w dowolnej kolejności. Jednak kolejność logiczna polega na tym, aby najpierw ustawić grupy cenowe dla obiektów, ponieważ ten krok prawdopodobnie będzie jednorazową konfiguracją wykonywaną w czasie wdrażania. Następnie podczas tworzenia cen i rabatów można indywidualnie ustalać grupy cenowe dla tych cen i rabatów.

Kanały

W handlu często występują różne ceny w różnych kanałach. Dwa główne czynniki wpływające na ceny w poszczególnych kanałach to koszty i lokalne warunki rynkowe.

Koszty – Im dalej kanał jest od źródła produktu, tym większy koszt magazynowania produktu, dokładne informacje znajdziecie na stronie https://tm360.pl/. Na przykład świeże produkty mają ograniczony okres przydatności do spożycia i specjalne wymagania produkcyjne (takie jak sezon wegetacyjny). W sezonie zimowym świeża sałata jest prawdopodobnie droższa w klimacie północnym niż w południowym. Jeśli ustalasz ceny dla kanałów na dużym obszarze geograficznym, możesz chcieć ustawić różne ceny dla różnych kanałów.
Lokalne warunki rynkowe — sklep, który ma bezpośredniego konkurenta w sąsiedztwie, będzie znacznie bardziej wrażliwy na cenę niż sklep, który nie ma w pobliżu bezpośredniego konkurenta.
Spotkania
Ogólna definicja przypisania to relacja lub powiązanie z grupą. Przypisania są znacznie bardziej elastycznym narzędziem do ustalania cen i rabatów dla klientów niż podstawowa koncepcja grup klientów i grup rabatowych. Po pierwsze, przypisania można używać zarówno do cen, jak i rabatów, podczas gdy ceny niedetaliczne mają różne grupy dla każdego typu rabatów i cen. Ponadto klient może należeć do wielu przypisań, ale może należeć tylko do jednej grupy cen niedetalicznych każdego typu. Wreszcie, chociaż przypisania można skonfigurować tak, aby były skojarzone z klientem, nie jest to wymagane. Możesz użyć specjalnego przypisania dla anonimowych klientów w POS.

Chociaż terminy najczęściej kojarzą się ze zniżkami, można je również wykorzystać do różnicowania cen. Na przykład, gdy detalista sprzedaje pracownikowi, może chcieć zmienić cenę sprzedaży zamiast stosować rabat do ceny standardowej. Innym przykładem jest sprzedawca detaliczny, który sprzedaje zarówno klientom detalicznym, jak i hurtowym, może oferować klientom hurtowym niższe ceny w zależności od wielkości zakupów. Przypisania umożliwiają realizację obu tych scenariuszy.

Programy lojalnościowe

Pod względem cen i rabatów programy lojalnościowe to w zasadzie tylko spotkanie, które ma specjalną nazwę. Możesz ustawić zarówno ceny, jak i rabaty dla programu lojalnościowego, tak jak można je ustawić na spotkanie. Jednak sposób, w jaki klienci otrzymują ceny programu lojalnościowego w momencie transakcji lub zamówienia, różni się od sposobu, w jaki otrzymują ceny z umówionych spotkań. Klienci mogą otrzymać wycenę lojalnościową tylko wtedy, gdy do transakcji zostanie dodana karta lojalnościowa. Przy dodawaniu karty lojalnościowej do transakcji dodawany jest również program lojalnościowy. Program lojalnościowy zawiera wtedy specjalne ceny i rabaty.

Programy lojalnościowe mogą mieć wiele poziomów, a rabaty mogą się różnić dla różnych poziomów. W ten sposób detaliści mogą zapewnić większe premie stałym klientom bez konieczności ręcznego umieszczania tych klientów w specjalnej grupie.

Programy lojalnościowe oprócz cen i rabatów posiadają dodatkowe funkcjonalności. Jednak pod względem cen i rabatów dopasowują się do terminów.

You May Also Like

Optymalizacja Systemów Zarządzania Jakością: Skuteczne Wykorzystanie Check Listy Audytowej ISO 9001

Druk Naklejek: Kreatywny Sposób na Promocję i Indywidualizację

Jak marki mogą budować silniejsze więzi z klientami?

Projekt sklepu – najważniejsze elementy sklepu online